RUUKKI T15 (RAN15)

T15-115-1134

T15-25-1134

T15-115V-1134

 

Полезная ширина: 1134мм

Длина max/min:10000/600 мм

Толщина:0,45-0,6 мм

Изготовление: Zn,РЕ,РU mat

Цвета в покрытие полиэстер: RR11, RR21, RR20, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750, RR946

Цвета в покрытиеPURAL матовый: RR11, RR21, RR20, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750

Цвета в покрытие PVDF, PVDF  (HIARC) матовый: RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR33, RR34, RR35, RR36, RR40, RR41, RR44, RR45

 

Марка стали: S280GD+Z или S320GD+Z